BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zapytanie ofertowe na dostawę odzieży roboczej, nr postępowania: ZSBP.226.4.2019

2019-03-27 09:15 - Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na dostawę odzieży roboczej, nr postępowania: ZSBP.226.4.2019

2019-03-28 13:31 - Dodano: Modyfikacja treści zapytania ofertowego

2019-04-03 09:57 - Dodano: Informacja o wyborze oferty

Przejdź do wiadomości