BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.3.2019

2019-01-28 15:04 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.3.2019

2019-02-05 11:10 - Dodano: Informację o złożonych ofertach

2019-03-08 13:51 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze oferty

2019-03-18 13:04 - Dodano: Informację o unieważnieniu czynności wyboru oferty

2019-03-22 15:13 - Dodano: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

Przejdź do wiadomości