BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Skład Komisji

2018-12-04 09:36 - Dodanie nowej wiadomości: Skład Komisji

2023-06-27 11:52 - Ze składu komisji wykreślono radnego Łukasza Borysa, w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatu.

2023-09-22 10:12 - Zaktualizowano skład komisji

Przejdź do wiadomości