BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na pobór wody podziemnej i odprowadzanie oczyszczonych ścieków

2005-06-23 10:30 - Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na pobór wody podziemnej i odprowadzanie oczyszczonych ścieków

Przejdź do wiadomości