BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

udzielenie decyzji na legalizację pomostu stałego zlokalizowanego w strefie brzegowej jeziora Orzysz (działka o nr geod. 160/1) przy działce inwestora o nr geod. 413/25 w obr. geod. miasta Orzysz.

2016-12-20 14:53 - Dodanie nowej wiadomości: udzielenie decyzji na legalizację pomostu stałego zlokalizowanego w strefie brzegowej jeziora Orzysz (działka o nr geod. 160/1) przy działce inwestora o nr geod. 413/25 w obr. geod. miasta Orzysz.

Przejdź do wiadomości