BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód

2005-01-18 07:38 - Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód

Przejdź do wiadomości