BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

2013-04-16 11:59 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu

2013-04-19 15:26 - Dodano: 1. Zapytanie do treści SIWZ1; 2. Zmiana treści SIWZ 1; 3. Załącznik Nr 1 do SIWZ po zmianie 19 kwietnia 2013 r.; 4. Załącznik Nr 2a do SIWZ po zmianie 19 kwietnia 2013 r.

2013-04-25 13:12 - Dodano: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Przejdź do wiadomości