BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

2013-04-15 16:32 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu

2013-04-16 12:33 - Dodano: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i ogłoszenie o zmianie treści SIWZ

2013-05-14 14:05 - Dodano: zawiadomienie o wyborze oferty

Przejdź do wiadomości