BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji Starosty Piskiego z dnia 22.11.2011r. znak: ROŚ.6174.1.2011 w zakresie trwania decyzji oraz usunięcie zapisu dot. przestaw zlok. na jez. Roś i jez. Orzysz

2012-03-26 09:36 - Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji Starosty Piskiego z dnia 22.11.2011r. znak: ROŚ.6174.1.2011 w zakresie trwania decyzji oraz usunięcie zapisu dot. przestaw zlok. na jez. Roś i jez. Orzysz

Przejdź do wiadomości