BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Obwieszczenie w sprawie udzielenia ZWiK Sp. z o.o. Biała Piska pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w m. Radysy, Kaliszki, Skarżyn

2011-12-21 09:18 - Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie w sprawie udzielenia ZWiK Sp. z o.o. Biała Piska pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w m. Radysy, Kaliszki, Skarżyn

Przejdź do wiadomości