BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Opinia SO RIO w Olsztynie o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok

2011-12-07 10:16 - Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o możliwości sfinansowania deficytu budżetoweho przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok

Przejdź do wiadomości