BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

2003-10-20 12:59 - Dodanie nowej wiadomości: Przeniesienie pozwolenia na budowę

2004-03-04 00:00 - Dodano nowy plik

2007-02-06 12:59 - zmiana ustawy o opłatach skarbowych

2011-12-08 13:58 - zmiana podstawy prawnej

2011-12-08 14:01 - zmiana podstawy prawnej

2013-07-09 10:17 - zmiana podstawy prawnej

2015-06-29 08:45 - zmiana przepisów

2018-01-23 10:58 - zmiana przepisów

2020-09-18 13:02 - zmiana przepisów

Przejdź do wiadomości