BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę

2003-10-20 12:58 - Dodanie nowej wiadomości: Zmiana decyzji o pozwolenie na budowę

2004-07-14 11:06 - zmiana podstawy prawnej - dziennika ustaw

2007-02-06 13:11 - zmiana ustawy o opłatach skarbowych

2011-12-08 14:17 - zmiana podstawy prawnej

2013-07-09 10:19 - zmiana podstawy prawnej

2015-06-29 09:06 - zmiana przepisów

2018-01-23 11:01 - zmiana przepisow

2020-09-18 12:47 - zmiana przepisów

2021-07-01 13:21 - zmiana przepisów

Przejdź do wiadomości