BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych

2003-10-20 12:57 - Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub rozbiórkę

2004-03-04 00:00 - Dodano nowy plik

2004-03-04 00:00 - Dodano nowy plik

2004-07-14 11:12 - zmiana podstawy prawnej - dziennika ustaw dopisanie dodatkowych dokumentów w poz. załączniki

2005-06-20 12:12 - zmiana załączników

2007-02-07 09:45 - zmiana ustawy o opłatach skarbowych

2007-02-07 09:47 - Edycja wiadomości Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub rozbiórkę

2011-12-12 09:57 - zmiana podstawy prawnej

2015-06-29 12:52 - zmiana przepisów

2017-01-10 13:45 - zmiana prawa budowlanego

2018-01-23 11:04 - zmiana przepisow

2020-09-18 12:43 - zmiana przepisów

Przejdź do wiadomości