BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

2003-10-17 10:07 - Dodanie nowej wiadomości: Pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu lub jego części

2004-07-14 11:28 - zmiana podstawy prawnej - dziennika ustaw wymagane dokumenty termin załatwienia sprawy

2007-02-07 09:49 - zmiana ustawy o opłatach skarbowych

2011-12-12 09:42 - zmiana podstawy prawnej

2013-07-10 10:09 - zmiana podstawy prawnej

2015-06-29 12:56 - zmiana przepisów

2015-10-07 13:03 - zmiana przepisów

2018-01-23 11:06 - zmiana przepisów

2020-09-18 12:40 - zmiana przepisów

Przejdź do wiadomości