BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych

2007-02-27 09:15 - Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych

Przejdź do wiadomości