BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Pozwolenie na budowę

2003-10-17 10:05 - Dodanie nowej wiadomości: Pozwolenie na budowę

2004-03-04 00:00 - Dodano nowy plik

2004-03-04 00:00 - Dodano nowy plik

2004-07-14 11:43 - zmiana podstawy prawnej - dziennika ustaw termin załatwienia sprawy

2005-06-20 10:44 - zmiana druki - owiadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane w związku ze zmiana w ustawie.

2005-06-20 10:58 - Zmiana ustawy o wzorach - oświdaczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

2007-02-02 09:52 - zmiana ustawy o opłatach skarbowych

2011-12-08 13:38 - zmiana podstawy prawnej

2011-12-08 13:42 - zmiana podstawy prawnej

2015-06-29 13:28 - zmiana przepisów

2018-01-23 11:11 - zmiana przepisów

2019-02-08 09:03 - zmiana podastw prawnych

2020-09-18 12:35 - zmiana p[rzepisów

2021-07-01 13:15 - zmiana przepisów

Przejdź do wiadomości