BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Petycja z 30 listopada 2022 r.

2023-01-11 10:22 - Dodanie nowej wiadomości: Petycja z 30 listopada 2022 r.

2023-01-26 09:26 - Dodano informację o zwróceniu się o opinię Zarządu Powiatu oraz o planowanym terminie rozpatrzenia petycji.

2023-02-20 08:43 - Dodano informację o posiedzeniach Rady Powiatu oraz Komisji Skarg, wniosków i petycji. Załączono stanowisko PZD w sprawie petycji.

2023-03-06 09:57 - Dodano informację o sposobie rozpatrzenia petycji

Przejdź do wiadomości