BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych

2005-12-15 12:57 - Dodanie nowej wiadomości: w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych

Przejdź do wiadomości