BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Petycja z 22 kwietnia 2022 r. w sprawie przebudowy drogi powiatowej

2022-06-20 13:04 - Dodanie nowej wiadomości: Petycja z 22 kwietnia 2022 r. w sprawie przebudowy drogi powiatowej

2022-06-20 13:10 - Dodano skan petycji przekazanej wedle właściwości do Rady Powiatu

2022-06-30 10:48 - dodano informację o rozpatrzeniu petycji

Przejdź do wiadomości