BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

W sprawie zmiany terminu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków

2005-12-02 13:24 - Dodanie nowej wiadomości: W sprawie zmiany terminu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków

Przejdź do wiadomości