BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zawiadomienie o czynnościach związanych z: wznowieniem znaków granicznych i / lub ustaleniem przebiegu granic działki ewidencyjnej

2022-05-11 09:30 - Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o czynnościach związanych z: wznowieniem znaków granicznych i / lub ustaleniem przebiegu granic działki ewidencyjnej

Przejdź do wiadomości