BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej na dz. nr 87 obreb Ciesina, gmina Pisz

2022-05-09 10:41 - Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej na dz. nr 87 obreb Ciesina, gmina Pisz

Przejdź do wiadomości