BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała nr XLIII/254/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2022-2026

2022-05-02 13:09 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XLIII/254/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2022-2026

Przejdź do wiadomości