BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zgłoszenie zmian instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej w m. Pisz, ul. Wojska Polskiego 43

2022-04-21 13:15 - Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie zmian instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej w m. Pisz, ul. Wojska Polskiego 43

Przejdź do wiadomości