BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zgłoszenie zmian instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej w m. Pisz, ul. Tęczowa, dz. nr 1149/30

2022-04-15 11:05 - Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie zmian instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej w m. Pisz, ul. Tęczowa, dz. nr 1149/30

Przejdź do wiadomości