BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu budowy BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO - PB-16a (wg pozwoleń na budowę wydanych po 18 września 2020 r. "na nowych zasadach" - 3 egzeplarze projektu)

2021-12-30 12:50 - Dodanie nowej wiadomości: Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego - zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (wg pozwoleń na budowę wydanych po 18 września 2020 r. "na nowych zasadach")

2021-12-30 12:52 - Edycja wiadomości Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego - zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (wg pozwoleń na budowę wydanych po 18 września 2020 r. "na nowych zasadach")

2021-12-30 12:52 - Edycja wiadomości Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego - zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (wg pozwoleń na budowę wydanych po 18 września 2020 r. "na nowych zasadach")

2021-12-31 07:51 - Edycja wiadomości Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego - ZAWIADOMIENIE o zakończeniu budowy BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO (wg pozwoleń na budowę wydanych po 18 września 2020 r. "na nowych zasadach")

2021-12-31 07:53 - Edycja wiadomości Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego - ZAWIADOMIENIE o zakończeniu budowy BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO (wg pozwoleń na budowę wydanych po 18 września 2020 r. "na nowych zasadach")

Przejdź do wiadomości