BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała nr XLII/249/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2022-2026

2022-04-01 15:05 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XLII/249/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2022-2026

Przejdź do wiadomości