BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu budowy - PB-16 (wg pozwoleń na budowę wydanych po 18 września 2020 r. "na nowych zasadach" - 3 egzemplarze projektu)

2021-12-30 12:39 - Dodanie nowej wiadomości: Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego - zawiadomienie o zakończeniu budowy (wg pozwoleń na budowę wydanych po 18 września 2020 r. "na nowych zasadach" - 3 egzemplarze projektu budowlanego)

2021-12-30 12:40 - Edycja wiadomości Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego - zawiadomienie o zakończeniu budowy (wg pozwoleń na budowę wydanych po 18 września 2020 r. "na nowych zasadach" - 3 egzemplarze projektu budowlanego)

2021-12-31 07:44 - Edycja wiadomości Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego - ZAWIADOMIENIE o zakończeniu budowy (wg pozwoleń na budowę wydanych po 18 września 2020 r. "na nowych zasadach" - 3 egzemplarze projektu budowlanego)

2021-12-31 07:48 - Edycja wiadomości Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego - ZAWIADOMIENIE o zakończeniu budowy (wg pozwoleń na budowę wydanych po 18 września 2020 r. "na nowych zasadach" - 3 egzemplarze projektu budowlanego)

Przejdź do wiadomości