BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zapytanie ofertowe - PZD.3211.1.2021.ŻD

2021-11-12 12:49 - Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - PZD.3211.1.2021.ŻD

2021-11-30 14:00 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2021-12-01 13:27 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2021-12-03 07:27 - Poprawki

Przejdź do wiadomości