BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała nr XIV/109/19 Rady Powiatu w Piszu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2019-2023

2019-11-29 13:24 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XIV/109/19 Rady Powiatu w Piszu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2019-2023

Przejdź do wiadomości