BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.17.2019

2019-11-07 13:43 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.17.2019

2019-11-07 13:43 - Przetarg nieograniczony - PZD.3210.17.2019

2019-11-15 12:27 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2019-11-18 13:23 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2019-11-25 11:01 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Przejdź do wiadomości