BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Zarządu Powiatu w Piszu w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert (nieodpłatna pomoc prawna)

2019-11-05 10:17 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Zarządu Powiatu w Piszu w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert (nieodpłatna pomoc prawna)

Przejdź do wiadomości