BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała nr XIII/100/19 Rady Powiatu w Piszu z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2019-2023

2019-11-04 09:56 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XIII/100/19 Rady Powiatu w Piszu z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2019-2023

Przejdź do wiadomości