BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.16.2019

2019-10-29 13:42 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.16.2019

2019-10-29 13:42 - Przetarg nieograniczony - PZD.3210.16.2019

2019-11-06 12:14 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2019-11-06 14:34 - ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

2019-11-08 13:43 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2019-11-25 14:34 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Przejdź do wiadomości