BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.13.2019

2019-10-04 11:26 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.13.2019

2019-10-04 11:26 - Przetarg nieograniczony - PZD.3210.13.2019

2019-10-16 11:53 - Zmiana treści SIWZ

2019-10-18 14:16 - Pytania i odpowiedzi dot. postępowania

2019-10-21 11:24 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2019-10-25 11:19 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2019-11-04 14:46 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Przejdź do wiadomości