BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.12.2019

2019-09-30 14:43 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.12.2019

2019-09-30 14:43 - Przetarg nieograniczony - PZD.3210.12.2019

2019-10-15 12:52 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2019-10-21 10:50 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2019-10-30 11:23 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Przejdź do wiadomości