BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Postępowanie nr ZSBP.226.6.2019- sukcesywna miału węglowego

2019-09-24 11:52 - Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr ZSBP.226.6.2019- sukcesywna miału węglowego

2019-10-02 11:01 - Dodano: Informacja z otwarcia ofert

2019-10-04 10:12 - Dodano: Informacja o wyborze oferty

Przejdź do wiadomości