BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 01 czerwca 2023

Wiadomości

RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU

Edycja wiadomości RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: RAPORT - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2023 ROKU I STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2023 ROKU I STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 02 czerwca 2023

Wiadomości

Rozeznanie rynku - WF.8311.4.01.2022/2023

Dodanie nowej wiadomości: Rozeznanie rynku - WF.8311.4.01.2022/2023 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w wydz. Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w wydz. Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 05 czerwca 2023

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 06 czerwca 2023

Wiadomości

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PT. „ŚLADAMI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH I OFIAR KOMUNISTYCZNEGO TERRORU NA TERENIE POLSKI”.

Dodanie nowej wiadomości: UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PT. „ŚLADAMI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH I OFIAR KOMUNISTYCZNEGO TERRORU NA TERENIE POLSKI”. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 07 czerwca 2023

Wiadomości

GN.6852.4.2023 - Decyzja Starosty Piskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Dodanie nowej wiadomości: GN.6852.4.2023 - Decyzja Starosty Piskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 12 czerwca 2023

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Piskiego o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Piskiego o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.9.2023

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.9.2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 13 czerwca 2023

Wiadomości

LVIII sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: LVIII sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR LVIII/323/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 23 maja 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR LVIII/323/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 23 maja 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR LVIII/324/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 23 maja 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR LVIII/324/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 23 maja 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR LVIII/325/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 23 maja 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR LVIII/325/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 23 maja 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR LVIII/326/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 23 maja 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR LVIII/326/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 23 maja 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR LVIII/327/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 23 maja 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR LVIII/327/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 23 maja 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR LVIII/328/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 23 maja 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR LVIII/328/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 23 maja 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit d- prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit d- prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 15 czerwca 2023

Wiadomości

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 czerwca 2023

Wiadomości

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 - prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 - prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 czerwca 2023

Wiadomości

Dzień Przedsiębiorcy w nadzorze budowlanym – zapraszamy!

Dodanie nowej wiadomości: Dzień Przedsiębiorcy w nadzorze budowlanym – zapraszamy! - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 czerwca 2023

Wiadomości

INFORMACJA NT. BRAKU UWAG DO UPROSZCZONEJ OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PT. „ŚLADAMI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH I OFIAR KOMUNISTYCZNEGO TERRORU NA TERENIE POLSKI”.

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA NT. BRAKU UWAG DO UPROSZCZONEJ OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PT. „ŚLADAMI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH I OFIAR KOMUNISTYCZNEGO TERRORU NA TERENIE POLSKI”. - [Wszystkie zmiany]

Zlecenie realizacji zadania pt. „Śladami Żołnierzy Wyklętych i ofiar komunistycznego terroru na terenie Polski”

Dodanie nowej wiadomości: Zlecenie realizacji zadania pt. „Śladami Żołnierzy Wyklętych i ofiar komunistycznego terroru na terenie Polski” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 22 czerwca 2023

Wiadomości

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o kwocie sfinansowania zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o kwocie sfinansowania zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.7.2023

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - Or.272.2.7.2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 23 czerwca 2023

Wiadomości

GN.683.3.1.2023 Zawiadomienie - zapoznanie się z aktami w sprawie art. 10 i art. 49 - KPA

Dodanie nowej wiadomości: GN.683.3.1.2023 Zawiadomienie - zapoznanie się z aktami w sprawie art. 10 i art. 49 - KPA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 26 czerwca 2023

Wiadomości

LIX sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: LIX sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 czerwca 2023

Wiadomości

Aktualizacja z otwarcia ofert

Dodanie nowej wiadomości: Aktualizacja z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Skład Komisji

Ze składu komisji wykreślono radnego Łukasza Borysa, w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatu. - [Wszystkie zmiany]

Skład Komisji

Ze składu komisji wykreślono radnego Łukasza Borysa, w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatu. - [Wszystkie zmiany]

Skład osobowy Rady Powiatu Pisz VI kadencji

Dodano informację o wygaśnięciu mandatu radnego Łukasza Borysa - okręg wyborczy nr 1, lista nr 14 - KWW Wspólnie i Zgodnie. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 28 czerwca 2023

Wiadomości

Informacja o wyborze ofert

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze ofert - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 33128 (43193N!) zlokalizowanej w miejscowości Ruda 5, gm.Biała Piska, pow. piski.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 33128 (43193N!) zlokalizowanej w miejscowości Ruda 5, gm.Biała Piska, pow. piski. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 24540 (43553N!) zlokalizowanej w miejscowości Długi Kąt, dz. nr 72/2, gm.Biała Piska, pow. piski.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 24540 (43553N!) zlokalizowanej w miejscowości Długi Kąt, dz. nr 72/2, gm.Biała Piska, pow. piski. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 24535 (43508N!) zlokalizowanej w miejscowości Jaśkowo, dz. nr 4, gm. Pisz, pow. piski.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 24535 (43508N!) zlokalizowanej w miejscowości Jaśkowo, dz. nr 4, gm. Pisz, pow. piski. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zmianie danych w zakresie nazwy oraz wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 5228 (43523N!) zlokalizowanej w miejscowości Strzelniki, dz.126, gm. Orzysz.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zmianie danych w zakresie nazwy oraz wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 5228 (43523N!) zlokalizowanej w miejscowości Strzelniki, dz.126, gm. Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 30 czerwca 2023

Wiadomości

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds planowania i rozwoju sieci drogowej

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds planowania i rozwoju sieci drogowej - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr LIX/329/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr LIX/329/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 czerwca 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr LIX/330/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr LIX/330/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 czerwca 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr LIX/335/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2023-2027

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr LIX/335/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2023-2027 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr LIX/336/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr LIX/336/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian