BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 01 lutego 2023

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.4.2023

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.4.2023 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.5.2023

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.5.2023 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 02 lutego 2023

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Piskiego o wydaniu decyzji- zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Piskiego o wydaniu decyzji- zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - [Wszystkie zmiany]

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o wyniku postępowania

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o wyniku postępowania - [Wszystkie zmiany]

Sukcesywna dostawa pelletu do Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie

Dodanie nowej wiadomości: Sukcesywna dostawa pelletu do Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 lutego 2023

Wiadomości

Opinia SO RIO w Olsztynie o możliwości sfinansowania deficytu budżetu

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o możliwości sfinansowania deficytu budżetu - [Wszystkie zmiany]

Opinia SO RIO w Olsztynie o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Piskiego

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Piskiego - [Wszystkie zmiany]

XL sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XL sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

XLI sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XLI sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

XLII Sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XLII Sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

XLIII sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XLIII sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

XLIV sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XLIV sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

XLV sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XLV sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

XLVI sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XLVI sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

XLVII sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XLVII sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

XLVIII sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XLVIII sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

XLIX sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XLIX sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

L sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: L sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

LI sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: LI sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

LII sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: LII sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

LIII sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: LIII sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 24551 w miejscowości Ruciane-Nida ul. Gruntowa 8.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 24551 w miejscowości Ruciane-Nida ul. Gruntowa 8. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 lutego 2023

Wiadomości

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.3.2023

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.3.2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 lutego 2023

Wiadomości

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA NT. DYŻURÓW SPECJALISTYCZNYCH W RAMACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA NT. DYŻURÓW SPECJALISTYCZNYCH W RAMACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze oferty

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 lutego 2023

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o kwocie sfinansowania

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o kwocie sfinansowania - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 lutego 2023

Wiadomości

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie

Dodanie nowej wiadomości: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze oferty

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 lutego 2023

Wiadomości

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 lutego 2023

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 lutego 2023

Wiadomości

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

obwieszczenie dotyczy pozwolenia wodnoprawnego znak: BI.ZUZ.3.4210.132.2022.KB

Dodanie nowej wiadomości: obwieszczenie dotyczy pozwolenia wodnoprawnego znak: BI.ZUZ.3.4210.132.2022.KB - [Wszystkie zmiany]

obwieszczenie dotyczy pozwolenia wodnoprawnego znak: BI.ZUZ.3.4210.132.2022.KB

Dodanie nowej wiadomości: obwieszczenie dotyczy pozwolenia wodnoprawnego znak: BI.ZUZ.3.4210.132.2022.KB - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 lutego 2023

Wiadomości

Petycja z 30 listopada 2022 r.

Dodano informację o posiedzeniach Rady Powiatu oraz Komisji Skarg, wniosków i petycji. Załączono stanowisko PZD w sprawie petycji. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 lutego 2023

Wiadomości

Informacja o kwocie sfinansowania

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o kwocie sfinansowania - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Informacja Starosty Piskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Starosty Piskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę - [Wszystkie zmiany]

Treść decyzji Nr WZB.6740.26.2023

Dodanie nowej wiadomości: Treść decyzji Nr WZB.6740.26.2023 - [Wszystkie zmiany]

Informacja Starosty Piskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Starosty Piskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę - [Wszystkie zmiany]

Treść decyzji Nr WZB.6740.25.2023

Dodanie nowej wiadomości: Treść decyzji Nr WZB.6740.25.2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 lutego 2023

Wiadomości

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze ofert

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 lutego 2023

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Roczne sprawozdanie z zamówień publicznych

Dodanie nowej wiadomości: Roczne sprawozdanie z zamówień publicznych - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 lutego 2023

Wiadomości

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr LIV/303/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2023-2027

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr LIV/303/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2023-2027 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr LIV/304/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr LIV/304/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Aktualizacja danych instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne zlokalizowanej 12-250 Orzysz, Giżycka 21, dz. nr 284/6, gm.Orzysz, powat piski

Dodanie nowej wiadomości: Aktualizacja danych instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne zlokalizowanej 12-250 Orzysz, Giżycka 21, dz. nr 284/6, gm.Orzysz, powat piski - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 lutego 2023

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian