BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 03 stycznia 2023

Wiadomości

Projekt" Z myślą o przyszłości uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej"

Dodanie nowej wiadomości: Projekt" Z myślą o przyszłości uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej" - [Wszystkie zmiany]

Projekt "Europejskie doświadczenia zawodowe" Erasmus+

Dodanie nowej wiadomości: Projekt "Europejskie doświadczenia zawodowe" Erasmus+ - [Wszystkie zmiany]

Projekt "Europejskie doświadczenia zawodowe" Erasmus+

Edycja wiadomości Projekt "Europejskie doświadczenia zawodowe" Erasmus+ - [Wszystkie zmiany]

Projekt "Europejskie doświadczenia zawodowe" Erasmus+

Edycja wiadomości Projekt "Europejskie doświadczenia zawodowe" Erasmus+ - [Wszystkie zmiany]

Statut Technikum w Zespole Szkół nr 1 w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Statut Technikum w Zespole Szkół nr 1 w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Program profilaktyczno-wychowawczy 22-23

Edycja wiadomości Program profilaktyczno-wychowawczy 22-23 - [Wszystkie zmiany]

Program profilaktyczny 2022-2023

Dodanie nowej wiadomości: Program profilaktyczny 2022-2023 - [Wszystkie zmiany]

Program doradztwa zawodowego 2022-2023

Dodanie nowej wiadomości: Program doradztwa zawodowego 2022-2023 - [Wszystkie zmiany]

Program doradztwa zawodowego 2022-2023

Edycja wiadomości Program doradztwa zawodowego 2022-2023 - [Wszystkie zmiany]

Program doradztwa zawodowego 2022-2023

Edycja wiadomości Program doradztwa zawodowego 2022-2023 - [Wszystkie zmiany]

Program doradztwa zawodowego 2022-2023

Dodanie nowej wiadomości: Program doradztwa zawodowego 2022-2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 04 stycznia 2023

Wiadomości

Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.2.2023.ZK

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.2.2023.ZK - [Wszystkie zmiany]

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 stycznia 2023

Wiadomości

Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej

Edycja wiadomości Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 10 stycznia 2023

Wiadomości

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 stycznia 2023

Wiadomości

Petycja z 30 listopada 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Petycja z 30 listopada 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR LI/291/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR LI/291/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 22 grudnia 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR LI/292/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR LI/292/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 22 grudnia 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR LI/293/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR LI/293/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 22 grudnia 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR LI/294/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR LI/294/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 22 grudnia 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR LI/295/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR LI/295/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 22 grudnia 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR LI/296/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR LI/296/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 22 grudnia 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR LII/297/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR LII/297/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 grudnia 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 stycznia 2023

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Piskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji- zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Piskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji- zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 stycznia 2023

Wiadomości

UCHWAŁA NR LII/298/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR LII/298/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 grudnia 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

LIII sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: LIII sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 stycznia 2023

Wiadomości

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.3.2023

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - Or.272.2.3.2023 - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.4.2023

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - Or.272.2.4.2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 stycznia 2023

Wiadomości

GN.6852.4.2022 obwieszczenie Starosty Piskiego w sprawie wydania decyzji dotyczącej udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Dodanie nowej wiadomości: GN.6852.4.2022 obwieszczenie Starosty Piskiego w sprawie wydania decyzji dotyczącej udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - [Wszystkie zmiany]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowania o udzielenie zamówień na rok 2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 stycznia 2023

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze - [Wszystkie zmiany]

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 stycznia 2023

Wiadomości

Sukcesywna dostawa pelletu.

Dodanie nowej wiadomości: Sukcesywna dostawa pelletu. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 stycznia 2023

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Piskiego o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Piskiego o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - [Wszystkie zmiany]

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 25 stycznia 2023

Wiadomości

UCHWAŁA NR LIII/299/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 19 stycznia 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR LIII/299/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 19 stycznia 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 26 stycznia 2023

Wiadomości

Petycja z 30 listopada 2022 r.

Dodano informację o zwróceniu się o opinię Zarządu Powiatu oraz o planowanym terminie rozpatrzenia petycji. - [Wszystkie zmiany]

XI sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XI sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

XII sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XII sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

XIII sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XIII sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

XIV sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XIV sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dodanie nowej wiadomości: KLAUZULA INFORMACYJNA - [Wszystkie zmiany]

XV sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XV sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

XVI sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XVI sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

XVII sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XVI sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

XVIII sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XVII sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

XIX sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XIX sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

XX sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XX sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

XXI sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XXI sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

XXII sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XXII sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

XXIII sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XXIII sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

XXIV sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XXIV sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

XXV sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XXV sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

XXVI sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XXVI sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 27 stycznia 2023

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Plan zamówień publicznych na 2023 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan zamówień publicznych na 2023 rok - [Wszystkie zmiany]

Plan zamówień publicznych na 2023 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan zamówień publicznych na 2023 rok - [Wszystkie zmiany]

Plan zamówień publicznych na 2023 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan zamówień publicznych na 2023 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 stycznia 2023

Wiadomości

Cennik Usług PMOS Pisz na 2023 rok

Dodanie nowej wiadomości: Cennik Usług PMOS Pisz na 2023 rok - [Wszystkie zmiany]

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2023 rok w PMOS Pisz

Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2023 rok w PMOS Pisz - [Wszystkie zmiany]

Cennik Usług PMOS Pisz na 2023 rok

Edycja wiadomości Cennik Usług PMOS Pisz na 2023 rok - [Wszystkie zmiany]

XXVII sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XXVII sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

XXVIII sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XXVIII sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

XXIX sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XXIX sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

XXX sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XXX sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

XXXI sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XXXI sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Podstawy prawne

Edycja wiadomości Podstawy prawne - [Wszystkie zmiany]

XXXII sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XXXII sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Podstawy prawne

Edycja wiadomości Podstawy prawne. - [Wszystkie zmiany]

XXXIII sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XXXIII sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Podstawy prawne.

Dodanie nowej wiadomości: Podstawy prawne. - [Wszystkie zmiany]

XXXIV sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XXXIV sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Podstawy prawne.

Edycja wiadomości Podstawy prawne. - [Wszystkie zmiany]

XXXV sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XXXV sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

XXXVI sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XXXVI sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

XXXVII sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XXXVII sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

XXXVIII sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XXXVIII sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

XXXIX sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XXXIX sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 31 stycznia 2023

Wiadomości

Informacja z otwarcia ofert

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian