BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 01 czerwca 2022

Wiadomości

Bilans Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem- Nidzie sporządzony na 31.12.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Bilans Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem- Nidzie sporządzony na 31.12.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

sprawozdanie finansowe za rok 2021

Dodanie nowej wiadomości: sprawozdanie finansowe za rok 2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 czerwca 2022

Wiadomości

Zlecenie Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Technik Ruciane – Nida” realizacji zadania publicznego pn. „Łucznicze pasje”

Dodanie nowej wiadomości: Zlecenie Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Technik Ruciane – Nida” realizacji zadania publicznego pn. „Łucznicze pasje” - [Wszystkie zmiany]

PRACOWNICY WYDZIAŁU

zmiana stanowiska - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 czerwca 2022

Wiadomości

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 czerwca 2022

Wiadomości

2019 - sprawozdania finansowe

Dodanie nowej wiadomości: 2019 - sprawozdania finansowe - [Wszystkie zmiany]

2020 - sprawozdania finansowe

Dodanie nowej wiadomości: 2020 - sprawozdania finansowe - [Wszystkie zmiany]

2021 - sprawozdania finansowe

Dodanie nowej wiadomości: 2021 - sprawozdania finansowe - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 czerwca 2022

Wiadomości

Nabór kandydatów na prowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego w 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Nabór kandydatów na prowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego w 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie finansowe PINB w Piszu za rok 2021 i oświadczenie o stanie kontroli zarządczej PINB w Piszu za rok 2021

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie finansowe PINB w Piszu za rok 2021 i oświadczenie o stanie kontroli zarządczej PINB w Piszu za rok 2021 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Piskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji- zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Piskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji- zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 czerwca 2022

Wiadomości

Uchwała nr 62/141/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 62/141/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 czerwca 2022

Wiadomości

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 czerwca 2022

Wiadomości

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 czerwca 2022

Wiadomości

https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Dodanie nowej wiadomości: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 czerwca 2022

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 czerwca 2022

Wiadomości

XLV sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XLV sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Petycja z 22 kwietnia 2022 r. w sprawie przebudowy drogi powiatowej

Dodanie nowej wiadomości: Petycja z 22 kwietnia 2022 r. w sprawie przebudowy drogi powiatowej - [Wszystkie zmiany]

Petycja z 25 maja 2022 r. w sprawie przebudowy drogi powiatowej.

Dodanie nowej wiadomości: Petycja z 25 maja 2022 r. w sprawie przebudowy drogi powiatowej. - [Wszystkie zmiany]

Petycja z 22 kwietnia 2022 r. w sprawie przebudowy drogi powiatowej

Dodano skan petycji przekazanej wedle właściwości do Rady Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej w miejscowości Orzysz, ul. Wojska Polskiego 134

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej w miejscowości Orzysz, ul. Wojska Polskiego 134 - [Wszystkie zmiany]

Postępowanie nr ZSZ.26.I.1.2022- sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr ZSZ.26.I.1.2022- sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 czerwca 2022

Wiadomości

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.19.2022

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - Or.272.2.19.2022 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 czerwca 2022

Wiadomości

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 roku

Dodanie nowej wiadomości: Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 czerwca 2022

Wiadomości

Uchwała nr XLV/263/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2022-2026

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XLV/263/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2022-2026 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XLV/264/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XLV/264/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 czerwca 2022

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 czerwca 2022

Wiadomości

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Oferta noclegowa

Edycja wiadomości Oferta noclegowa - [Wszystkie zmiany]

Oferta noclegowa

Edycja wiadomości Oferta noclegowa - [Wszystkie zmiany]

GN.683.2.22.2021 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania i przesunięciu terminu załatwienia sprawy - art. 49 Kpa

Dodanie nowej wiadomości: GN.683.2.22.2021 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania i przesunięciu terminu załatwienia sprawy - art. 49 Kpa - [Wszystkie zmiany]

GN.683.2.5.2021 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania i przesunięciu terminu załatwienia sprawy - art. 49 Kpa

Dodanie nowej wiadomości: GN.683.2.5.2021 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania i przesunięciu terminu załatwienia sprawy - art. 49 Kpa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 czerwca 2022

Wiadomości

Uchwała nr 54/138/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.05.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 54/138/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.05.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 55/138/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.05.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 55/138/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.05.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 56/138/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.05.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 56/138/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.05.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 57/138/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.05.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 57/138/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.05.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 58/139/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.05.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 58/139/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.05.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 59/140/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 02.06.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 59/140/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 02.06.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 60/140/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 02.06.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 60/140/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 02.06.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 61/140/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 02.06.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 61/140/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 02.06.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 63/141/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.06.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 62/141/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.06.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 62/141/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.06.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 63/141/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.06.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 64/141/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.06.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 64/141/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.06.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 65/141/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.06.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 65/141/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.06.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 66/142/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.06.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 66/142/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.06.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 67/142/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.06.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 67/142/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.06.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 68/142/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.06.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 68/142/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.06.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 69/142/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.06.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 69/142/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.06.2022 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 30 czerwca 2022

Wiadomości

Informacja o petycjach

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o petycjach - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 73/143/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 73/143/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian