BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 02 maja 2022

Wiadomości

Uchwała nr XLIII/254/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2022-2026

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XLIII/254/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2022-2026 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XLIII/255/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XLIII/255/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 04 maja 2022

Wiadomości

Sprawozdanie finansowe za 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie finansowe za 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 maja 2022

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 06 maja 2022

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 maja 2022

Wiadomości

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej na dz. nr 87 obreb Ciesina, gmina Pisz

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej na dz. nr 87 obreb Ciesina, gmina Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 10 maja 2022

Wiadomości

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 maja 2022

Wiadomości

Zawiadomienie o czynnościach związanych z: wznowieniem znaków granicznych i / lub ustaleniem przebiegu granic działki ewidencyjnej

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o czynnościach związanych z: wznowieniem znaków granicznych i / lub ustaleniem przebiegu granic działki ewidencyjnej - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 maja 2022

Wiadomości

Raport o stanie Powiatu za 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Raport o stanie Powiatu za 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 maja 2022

Wiadomości

Uchwała nr 53/137/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 53/137/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zbędnych /zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego PINB w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zbędnych /zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego PINB w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zbędnych /zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego PINB w Piszu

Edycja wiadomości Informacja o zbędnych /zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego PINB w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 maja 2022

Wiadomości

Uchwała nr 35/132/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.03.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 35/132/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.03.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 36/132/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.03.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 36/132/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.03.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 37/132/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.03.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 37/132/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.03.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 38/133/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.04.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 38/133/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.04.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 39/133/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.04.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 39/133/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.04.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 40/133/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.04.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 40/133/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.04.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 41/133/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.04.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 41/133/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.04.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 42/133/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.04.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 42/133/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.04.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 43/133/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.04.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 41/133/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.04.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 43/133/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.04.2022

Edycja wiadomości Uchwała nr 43/133/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.04.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 44/134/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.04.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 44/134/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.04.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 45/134/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.04.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 45/134/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.04.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 46/134/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.04.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 46/134/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.04.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 47/135/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.04.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 47/135/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.04.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 48/135/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.04.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 48/135/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.04.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 49/135/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.04.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 49/135/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.04.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 50/136/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 05.05.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 50/136/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 05.05.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 51/136/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 05.05.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 51/136/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 05.05.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 52/136/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 05.05.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 52/136/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 05.05.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 53/137/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.05.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 53/137/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.05.2022 - [Wszystkie zmiany]

Opinia SO RIO w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pisz w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Piszu z tytułu wykonania budżetu za rok 2021

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pisz w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Piszu z tytułu wykonania budżetu za rok 2021 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.6.2022

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.6.2022 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 maja 2022

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Platforma Przetargowa

Dodanie nowej wiadomości: Platforma Przetargowa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 maja 2022

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Korekta oświadczenia majątkowego Jana Alickiego - Członka Zarządu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Korekta oświadczenia majątkowego Andrzeja Nowickiego - Przewodniczącego Zarządu, Starosty - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Andrzeja Nowickiego - Przewodniczącego Zarządu, Starosty - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Jana Alickiego - Członka Zarządu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Marka Wysockiego - Członka Zarządu, Wicestarosty - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Marka Ziółkowskiego - Członka Zarządu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Ireny Jatkowskiej - Członka Zarządu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zyskowska Lucyna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Marek Andrzej Ziółkowski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wysocki Marek Antoni - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Trupacz Mariusz - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stecka Zdzisław Józef - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rutkowski Wiesław - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ronkiewicz Przemysław Leszek - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pietrzyk Łukasz - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Nowicki Andrzej Waldemar - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Małecki Jerzy Wojciech - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kurzątkowski Andrzej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierod Alina - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jatkowska Irena - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Borys Łukasz - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bernekier Ignacy Józef - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bednarczyk Zenon - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Alicki Jan - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Jarosława Kubraka - p.o. naczelnika Wydziału Rolnictwa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Waldemara Zielińskiego - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Sylwii Piotrowskiej - naczelnika Wydziału Rolnictwa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Marii Łęk - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Prusaczyk - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Ewy Skrodzkiej - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Barbary Pyskło - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Elżbiety Nowińskiej - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Leszka Bogdanowicza - naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Beaty Dębińskiej - naczelnika Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Edyty Polak - Sekretarza Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Barbary Koprowskiej - Skarbnika Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Doroty Płochockiej-Siejwy - naczelnika Wydziału Geodezji - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Eweliny Czartoryjskiej - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Sylwii Sidorowicz - inspektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Marcina Kamińskiego - p.o. dyrektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Wojciecha Kassa - dyrektora Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Włodzimierza Miszczaka - dyrektora ZSZ w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Wioletty Śląskiej-Zyśk - dyrektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Wioletty Organiściak - dyrektor ZSO w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Wiesława Wasilewskiego - zastępcy dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Violetty Kossakowskiej - Kierownik Działu Instrumentów, Programów Rynku pracy i szkoleń w PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Stanisława Zduniaka - dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Ryszarda Pawlickiego - dyrektora ZSO w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Renaty Sulewskiej - zastępcy dyrektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Marka Skarzyńskiego - dyrektora SP ZOZ - Szpitala Powiatowego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Oświęcimko - dyrektora ZS Nr 1 w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Magdaleny Kleczkowskiej - dyrektora PCPR w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Leszka Skolimowskiego - dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Krystyny Wojciechowskiej - starszego inspektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Justyny Wojciechowskiej - inspektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Haliny Pańkowskiej - dyrektora ZSL w Rucianem - Nidzie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Ewy Ryzińskiej - dyrektora OSW w Łupkach - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Elżbiety Wasilewskiej - inspektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Doroty Darda - dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Dariusza Charubina - dyrektora ZS Nr 1 w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Beaty Cudzewskiej - inspektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Barbary Lutrzykowskiej - inspektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Anny Grodzkiej - dyrektora ZPKU w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Aldony Jędry - inspektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Elżbiety Włodkowskiej - dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 maja 2022

Wiadomości

XLIV sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XLIV sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 maja 2022

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zbędnych /zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego PINB w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zbędnych /zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego PINB w Piszu - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROKU BUDŻETOWEGO 2021

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA DOTYCZĄCA ROKU BUDŻETOWEGO 2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 25 maja 2022

Wiadomości

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn. „Łucznicze pasje”

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn. „Łucznicze pasje” - [Wszystkie zmiany]

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2021

Dodanie nowej wiadomości: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 27 maja 2022

Wiadomości

Uchwała nr XLIV/258/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 maja 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XLIV/258/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 maja 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XLIV/261/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XLIV/261/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XLIV/260/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2022-2026

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XLIV/260/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2022-2026 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 maja 2022

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu - PZD.2031.1.2022.ŻD

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - PZD.2031.1.2022.ŻD - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu - PZD.2031.1.2022.ŻD

Ogłoszenie o przetargu - PZD.2031.1.2022.ŻD - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie finasowe jednostki za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie finasowe jednostki za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Bilan za rok 2021

Dodanie nowej wiadomości: Bilan za rok 2021 - [Wszystkie zmiany]

Bilans Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu sporządzony na 31.12.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Bilans Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu sporzadzony na 31.12.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 31 maja 2022

Wiadomości

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku - [Wszystkie zmiany]

Bilans jednostki budżetowej samorządu terytorialnego

Dodanie nowej wiadomości: Bilans jednostki budżetowej samorządu terytorialnego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o naborze

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o naborze - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian