BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 02 listopada 2022

Wiadomości

Zgłoszenie zmiany instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej w msc. Pisz, ul. Wojska Polskiego 43, powiat piski, woj. warmińsko-mazurskie

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie zmiany instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej w msc. Pisz, ul. Wojska Polskiego 43, powiat piski, woj. warmińsko-mazurskie - [Wszystkie zmiany]

Wynik naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Dodanie nowej wiadomości: Wynik naboru kandydatów na członków komisji konkursowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 03 listopada 2022

Wiadomości

UCHWAŁA NR XLIX/281/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 października 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XLIX/281/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 października 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XLIX/282/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 października 2022 r

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XLIX/282/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 października 2022 r - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XLIX/283/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 października 2022 r

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XLIX/283/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 października 2022 r - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XLIX/284/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 października 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XLIX/284/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 października 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWEJ W CELU OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Dodanie nowej wiadomości: POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWEJ W CELU OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYM KONKURSIE OFERT - [Wszystkie zmiany]

„Program współpracy na rok 2023 Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Dodanie nowej wiadomości: „Program współpracy na rok 2023 Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 04 listopada 2022

Wiadomości

Sprzedaż składników rzeczowym majątku ruchomego PMOS Pisz w postaci - łodzi kl. OMEGA - 2 szt. - Z WOLNEJ RĘKI

Dodanie nowej wiadomości: Sprzedaż składników rzeczowym majątku ruchomego PMOS Pisz w postaci - łodzi kl. OMEGA - 2 szt. - Z WOLNEJ RĘKI - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 07 listopada 2022

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 08 listopada 2022

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż koni - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne wody Polskie Zarząd Zlewni Giżycko - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Zarządu Zlewni w Giżycku - [Wszystkie zmiany]

Sprzedaż składników rzeczowym majątku ruchomego PMOS Pisz w postaci - łodzi kl. OMEGA - 2 szt. - Z WOLNEJ RĘKI

Edycja wiadomości Sprzedaż składników rzeczowym majątku ruchomego PMOS Pisz w postaci - łodzi kl. OMEGA - 2 szt. - Z WOLNEJ RĘKI - [Wszystkie zmiany]

GN.683.2.22.2021 Zawiadomienie - zapoznanie się z aktami w sprawie art. 10 i art. 49 - KPA

Dodanie nowej wiadomości: GN.683.2.22.2021 Zawiadomienie - zapoznanie się z aktami w sprawie art. 10 i art. 49 - KPA - [Wszystkie zmiany]

GN.683.2.5.2021 Zawiadomienie - zapoznanie się z aktami w sprawie art. 10 i art. 49 - KPA

Dodanie nowej wiadomości: GN.683.2.5.2021 Zawiadomienie - zapoznanie się z aktami w sprawie art. 10 i art. 49 - KPA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 listopada 2022

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.29.2022

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - Or.272.2.29.2022 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie zmiany instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej na działce nr 18/5, położonej w msc. Aleksandrowo, gmina Orzysz, powiat piski, woj. warmińsko-mazurskie

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie zmiany instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej na działce nr 18/5, położonej w msc. Aleksandrowo, gmina Orzysz, powiat piski, woj. warmińsko-mazurskie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 10 listopada 2022

Wiadomości

Zgłoszenie zmiany instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej na działce nr 18/5, położonej w msc. Aleksandrowo, gmina Orzysz, powiat piski, woj. warmińsko-mazurskie

Edycja wiadomości Zgłoszenie zmiany instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej na działce nr 18/5, położonej w msc. Aleksandrowo, gmina Orzysz, powiat piski, woj. warmińsko-mazurskie - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie o zmianie danych dla instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej pod adresem ul. Wojska Polskiego 134, Orzysz, gmina Orzysz, pow. piski, woj. warmińsko-mazurskie.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie o zmianie danych dla instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej pod adresem ul. Wojska Polskiego 134, Orzysz, gmina Orzysz, pow. piski, woj. warmińsko-mazurskie. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie o zmianie danych dla instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej pod adresem ul. Wojska Polskiego 134, Orzysz, gmina Orzysz, pow. piski, woj. warmińsko-mazurskie.

Edycja wiadomości Zgłoszenie o zmianie danych dla instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej pod adresem ul. Wojska Polskiego 134, Orzysz, gmina Orzysz, pow. piski, woj. warmińsko-mazurskie. - [Wszystkie zmiany]

Informacja Starosty Piskiego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Starosty Piskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 14 listopada 2022

Wiadomości

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2023-2027

Dodanie nowej wiadomości: PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2023-2027 - [Wszystkie zmiany]

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PISKIEGO NA 2023 R.

Dodanie nowej wiadomości: PROJEKT BUDŻETU POWIATU PISKIEGO NA 2023 R. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 15 listopada 2022

Wiadomości

Wynik otwartego konkursu ofert

Dodanie nowej wiadomości: Wynik otwartego konkursu ofert - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE PISKIM W 2022 R.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizowanej Strategi Wielkich Jezior Mazurskich - [Wszystkie zmiany]

Informacja o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizowanej Strategi Wielkich Jezior Mazurskich

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizowanej Strategi Wielkich Jezior Mazurskich - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 16 listopada 2022

Wiadomości

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.29.2022

Edycja wiadomości Zapytanie ofertowe - Or.272.2.29.2022 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 17 listopada 2022

Wiadomości

L sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: L sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 18 listopada 2022

Wiadomości

Uchwała nr 70/143/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.06.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 70/143/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.06.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 71/143/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.06.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 71/143/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.06.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 72/143/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.06.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 72/143/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.06.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 73/143/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.06.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 73/143/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.06.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 74/143/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.06.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 74/143/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.06.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 75/144/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.07.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 75/144/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.07.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 76/145/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.07.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 76/145/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.07.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 77/146/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.07.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 77/146/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.07.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 78/146/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.07.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 77/146/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.07.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 79/148/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.08.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 79/148/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.08.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 80/148/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.08.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 80/148/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.08.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 81/148/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.08.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 81/148/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.08.2022 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie dotyczące zmiany danych dla instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej w miejscowości Orzysz , ul. Wojska Polskiego 72.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie dotyczące zmiany danych dla instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej w miejscowości Orzysz , ul. Wojska Polskiego 72. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie zmiany instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej w miejscowości Orzysz, ul. Wojska Polskiego 72, powiat piski woj. warmińsko-mazurskie.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie zmiany instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej w miejscowości Orzysz, ul. Wojska Polskiego 72, powiat piski woj. warmińsko-mazurskie. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 82/148/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.08.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 82/148/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.08.2022 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie informacji o zmianie danych lub informacji dotyczacych instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne 12-200 Szeroki Bór Piski, dz. nr 13/4 , gm. Ruciane-Nida, pow. piski.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie informacji o zmianie danych lub informacji dotyczacych instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne 12-200 Szeroki Bór Piski, dz. nr 13/4 , gm. Ruciane-Nida, pow. piski. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 83/148/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.08.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 83/148/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.08.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 84/148/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.08.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 84/148/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.08.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 85/149/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.08.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 85/149/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.08.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 86/149/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.08.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 86/149/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.08.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 87/149/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.08.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 87/149/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.08.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 88/149/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.08.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 88/149/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.08.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 89/149/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.08.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 89/149/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.08.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 90/149/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.08.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 90/149/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.08.2022 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 21 listopada 2022

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 91/149/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.08.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 91/149/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.08.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 92/149/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.08.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 92/149/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.08.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 93/150/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 01.09.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 93/150/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 01.09.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 94/150/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 01.09.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 94/150/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 01.09.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 95/151/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.09.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 95/151/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.09.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 96/151/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.09.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 96/151/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.09.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 97/151/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.09.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 97/151/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.09.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 98/151/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.09.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 98/151/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.09.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 99/151/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.09.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 99/151/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.09.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 100/152/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22.09.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 100/152/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22.09.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 101/153/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.09.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 101/153/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.09.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 102/153/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.09.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 102/153/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.09.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 103/153/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.09.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 103/153/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.09.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 104/153/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.09.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 104/153/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.09.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 105/153/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.09.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 105/153/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.09.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 106/153/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.09.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 106/153/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.09.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 107/154/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.10.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 107/154/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.10.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 108/154/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.10.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 108/154/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.10.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 109/155/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.10.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 109/155/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.10.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 110/155/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.10.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 110/155/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.10.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 111/154/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.10.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 111/154/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.10.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 112/155/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.10.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 112/155/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.10.2022 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny zarzad Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny zarzad Gospodarki Wodnej w Białymstoku - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 113/155/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.10.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 113/155/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.10.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 114/155/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.10.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 114/155/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.10.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 115/155/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.10.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 115/155/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.10.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 116/156/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.10.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 116/156/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.10.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 117/157/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.11.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 117/157/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.11.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 118/157/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.11.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 118/157/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.11.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 119/157/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.11.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 119/157/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.11.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 120/157/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.11.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 120/157/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.11.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 121/158/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.11.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 121/158/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.11.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 122/158/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.11.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 122/158/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.11.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 123/158/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.11.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 123/158/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.11.2022 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU W DRODZE PRZETARGU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU W DRODZE PRZETARGU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 22 listopada 2022

Wiadomości

Zarządzenie nr 1/2022 Starosty Piskiego z dnia 03.01.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 1/2022 Starosty Piskiego z dnia 03.01.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 2/2022 Starosty Piskiego z dnia 30.01.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 2/2022 Starosty Piskiego z dnia 30.01.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 3/2022 Starosty Piskiego z dnia 01.02.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 3/2022 Starosty Piskiego z dnia 01.02.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 4/2022 Starosty Piskiego z dnia 04.02.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 4/2022 Starosty Piskiego z dnia 04.02.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 5/2022 Starosty Piskiego z dnia 18.02.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 5/2022 Starosty Piskiego z dnia 18.02.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 6/2022 Starosty Piskiego z dnia 25.02.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 6/2022 Starosty Piskiego z dnia 25.02.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 7/2022 Starosty Piskiego z dnia 03.03.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 7/2022 Starosty Piskiego z dnia 03.03.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 8/2022 Starosty Piskiego z dnia 04.03.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 8/2022 Starosty Piskiego z dnia 04.03.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 9/2022 Starosty Piskiego z dnia 04.03.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 9/2022 Starosty Piskiego z dnia 04.03.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 10/2022 Starosty Piskiego z dnia 15.03.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 10/2022 Starosty Piskiego z dnia 15.03.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 11/2022 Starosty Piskiego z dnia 15.03.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 11/2022 Starosty Piskiego z dnia 15.03.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 12/2022 Starosty Piskiego z dnia 15.03.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 12/2022 Starosty Piskiego z dnia 15.03.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 13/2022 Starosty Piskiego z dnia 29.03.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 13/2022 Starosty Piskiego z dnia 29.03.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 14/2022 Starosty Piskiego z dnia 26.04.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 14/2022 Starosty Piskiego z dnia 26.04.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 15/2022 Starosty Piskiego z dnia 10.05.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 15/2022 Starosty Piskiego z dnia 10.05.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 16/2022 Starosty Piskiego z dnia 16.05.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 16/2022 Starosty Piskiego z dnia 16.05.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 17/2022 Starosty Piskiego z dnia 09.06.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 17/2022 Starosty Piskiego z dnia 09.06.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 18/2022 Starosty Piskiego z dnia 21.06.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 18/2022 Starosty Piskiego z dnia 21.06.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 19/2022 Starosty Piskiego z dnia 01.07.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 19/2022 Starosty Piskiego z dnia 01.07.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 20/2022 Starosty Piskiego z dnia 01.07.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 20/2022 Starosty Piskiego z dnia 01.07.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 21/2022 Starosty Piskiego z dnia 22.07.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 21/2022 Starosty Piskiego z dnia 22.07.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 22/2022 Starosty Piskiego z dnia 22.07.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 22/2022 Starosty Piskiego z dnia 22.07.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 23/2022 Starosty Piskiego z dnia 17.08.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 23/2022 Starosty Piskiego z dnia 17.08.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 24/2022 Starosty Piskiego z dnia 24.08.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 24/2022 Starosty Piskiego z dnia 24.08.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 25/2022 Starosty Piskiego z dnia 30.08.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 25/2022 Starosty Piskiego z dnia 30.08.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 26/2022 Starosty Piskiego z dnia 12.09.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 26/2022 Starosty Piskiego z dnia 12.09.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 27/2022 Starosty Piskiego z dnia 26.09.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 27/2022 Starosty Piskiego z dnia 26.09.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 25 listopada 2022

Wiadomości

Uchwała nr L/288/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr L/289/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr L/289/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2022-2026

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr L/289/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2022-2026 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr L/290/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr L/290/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 29 listopada 2022

Wiadomości

Uchwała nr 127/160/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 127/160/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 30 listopada 2022

Wiadomości

Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.20.2022.ZK

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.20.2022.ZK - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 28/2022 Starosty Piskiego z dnia 28.09.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 28/2022 Starosty Piskiego z dnia 28.09.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 29/2022 Starosty Piskiego z dnia 30.09.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 29/2022 Starosty Piskiego z dnia 30.09.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 30/2022 Starosty Piskiego z dnia 30.09.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 30/2022 Starosty Piskiego z dnia 30.09.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 31/2022 Starosty Piskiego z dnia 13.10.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 31/2022 Starosty Piskiego z dnia 13.10.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 32/2022 Starosty Piskiego z dnia 17.11.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 32/2022 Starosty Piskiego z dnia 17.11.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian