BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 01 grudnia 2022

Wiadomości

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego w roku 2023.

Dodanie nowej wiadomości: Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego w roku 2023. - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe - PZD.3211.1.2022.ŻD

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - PZD.3211.1.2022.ŻD - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 07 grudnia 2022

Wiadomości

UCHWAŁA NR L/285/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 listopada 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR L/285/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 listopada 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR L/286/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 listopada 2022 r

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR L/286/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 listopada 2022 r - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR L/287/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 listopada 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR L/287/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 listopada 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR L/288/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 listopada 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR L/288/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 listopada 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR L/289/2022 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 listopada 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR L/289/2022 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 listopada 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR L/290/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 listopada 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR L/290/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 listopada 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 grudnia 2022

Wiadomości

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.21.2022.ZK

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.21.2022.ZK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 12 grudnia 2022

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 13 grudnia 2022

Wiadomości

Informacja dotycząca godzin pracy urzędu w dniu 14 grudnia 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dotycząca godzin pracy urzędu w dniu 14 grudnia 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 15 grudnia 2022

Wiadomości

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2023-2027

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2023-2027 - [Wszystkie zmiany]

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Piskiego na 2023 rok

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Piskiego na 2023 rok - [Wszystkie zmiany]

Opinia SO RIO w Olsztynie o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Piskiego na 2023 rok

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Piskiego na 2023 rok - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.32.2022

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - Or.272.2.32.2022 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 grudnia 2022

Wiadomości

Zgłoszenie nowej instalacji Stacji Bazowej telefoni komórkowej operatara P4 Sp.z o.o. 12-200 Pisz, Parkowa, dz. nr 520 gm. Pisz, pow. piski

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie nowej instalacji Stacji Bazowej telefoni komórkowej operatara P4 Sp.z o.o. 12-200 Pisz, Parkowa, dz. nr 520 gm. Pisz, pow. piski - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie stacji bazowej zloaklizowanej pod adresem 12-230 Biała Piska, dz.nr 9/1, ul. Stefana Batorego woj. warmińsko-mazurskie.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie stacji bazowej zloaklizowanej pod adresem 12-230 Biała Piska, dz.nr 9/1, ul. Stefana Batorego woj. warmińsko-mazurskie. - [Wszystkie zmiany]

Aktualizacja danych instalacji wytwarzajacej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej 12-230 Biała Piska , Batorego , dz. nr 9/1, gm. Biała Piska

Dodanie nowej wiadomości: Aktualizacja danych instalacji wytwarzajacej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej 12-230 Biała Piska , Batorego , dz. nr 9/1, gm. Biała Piska - [Wszystkie zmiany]

Aktualizacja danych instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej 12-200 Pisz, Wojska Polskiego 43, gm. Pisz, pow.piski

Dodanie nowej wiadomości: Aktualizacja danych instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej 12-200 Pisz, Wojska Polskiego 43, gm. Pisz, pow.piski - [Wszystkie zmiany]

LI sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: LI sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

KOMUNIKAT PINB W PISZU

Dodanie nowej wiadomości: KOMUNIKAT PINB W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 20 grudnia 2022

Wiadomości

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę mięsa wieprzowego i wyrobów z mięsa wieprzowego

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę mięsa wieprzowego i wyrobów z mięsa wieprzowego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 22 grudnia 2022

Wiadomości

Infromacja o godzinach pracy urzędu w dniu 23 grudnia 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Infromacja o godzinach pracy urzędu w dniu 23 grudnia 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 23 grudnia 2022

Wiadomości

Uchwała nr LI/294/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2022-2026

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr LI/294/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2022-2026 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr LI/295/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr LI/295/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr LI/296/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr LI/296/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 22 grudnia 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 grudnia 2022

Wiadomości

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.34.2022

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - Or.272.2.34.2022 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 28 grudnia 2022

Wiadomości

GN.683.2.5.2021 Decyzja ustalająca wysokość odszkodowania za grunty przejęte pod przebudowę drogi powiatowej

Dodanie nowej wiadomości: GN.683.2.5.2021 Decyzja ustalająca wysokość odszkodowania za grunty przejęte pod przebudowę drogi powiatowej - [Wszystkie zmiany]

GN.683.2.22.2021 Decyzja ustalająca wysokość odszkodowania za grunty przejęte pod przebudowę drogi powiatowej

Dodanie nowej wiadomości: GN.683.2.22.2021 Decyzja ustalająca wysokość odszkodowania za grunty przejęte pod przebudowę drogi powiatowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 29 grudnia 2022

Wiadomości

INFORMACJA O PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE PISKIM W 2023 roku.

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE PISKIM W 2023 rok. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 30 grudnia 2022

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE GN.6852.4.2022 - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE GN.6852.4.2022 - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - [Wszystkie zmiany]

Informacja o godzinach pracy urzędu w dniu 30 grudnia 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o godzinach pracy urzędu w dniu 30 grudnia 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 143/165/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 143/165/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr LII/297/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2023-2027

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr LII/297/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2023-2027 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr LII/298/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Piskiego na 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr LII/298/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Piskiego na 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Piskiego o wydaniu decyzji- zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Piskiego o wydaniu decyzji- zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - [Wszystkie zmiany]

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian