BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 01 marca 2021

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 marca 2021

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.16.2020

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ZADANIE NR 2 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wycofaniu zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wycofaniu zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

KOMUNIKAT W SPRAWIE UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W 2021 R.

Dodanie nowej wiadomości: KOMUNIKAT W SPRAWIE UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W 2021 R. - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE PISKIM W 2021 R.

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE PISKIM W 2021 R. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 04 marca 2021

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Platforma zakupowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Platforma zakupowa - [Wszystkie zmiany]

Platforma zakupowa

Dodanie nowej wiadomości: Platforma zakupowa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 11 marca 2021

Wiadomości

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 marca 2021

Wiadomości

OGŁOSZENIE Starosty Piskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE Starosty Piskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 16 marca 2021

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 marca 2021

Wiadomości

Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.3.2021.ZK

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.3.2021.ZK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 marca 2021

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W PISZU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Deklaracja dostępnści

Dodanie nowej wiadomości: Deklaracja dostępnści - [Wszystkie zmiany]

Deklracja dostępności

Dodanie nowej wiadomości: Deklracja dostępności - [Wszystkie zmiany]

Deklaracja dostępności

Dodanie nowej wiadomości: Deklaracja dostępności - [Wszystkie zmiany]

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, osoby wskazanej do kontaktu w przypadku wypadku.

Dodanie nowej wiadomości: Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, osoby wskazanej do kontaktu w razie wypadku. - [Wszystkie zmiany]

Deklaracja dostępności

Edycja wiadomości Deklaracja dostępności - [Wszystkie zmiany]

Deklaracja dostępności

Edycja wiadomości Deklaracja dostępności - [Wszystkie zmiany]

Deklaracja dostępności

Edycja wiadomości Deklaracja dostępności - [Wszystkie zmiany]

Deklaracja dostępności

Edycja wiadomości Deklaracja dostępności - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 marca 2021

Wiadomości

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Dodanie nowej wiadomości: Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego - [Wszystkie zmiany]

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Edycja wiadomości PROGRAM PROFILAKTYCZNY - [Wszystkie zmiany]

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Edycja wiadomości PROGRAM PROFILAKTYCZNY - [Wszystkie zmiany]

Program profilaktyczno-wychowawczy 22-23

Dodanie nowej wiadomości: Program profilaktyczno-wychowawczy 20-21 - [Wszystkie zmiany]

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Edycja wiadomości PROGRAM PROFILAKTYCZNY - [Wszystkie zmiany]

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej 2021-2022

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej 2021-2022 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Raport o stanie zapewnienia dostępności Starostwa Powiatowego w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Raport o stanie zapewnienia dostępności Starostwa Powiatowego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 24 marca 2021

Wiadomości

Uchwała nr 8/93/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19 marca 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 8/93/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19 marca 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 9/93/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19 marca 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 9/93/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19 marca 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 10/93/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 10/93/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 11/93/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Piskiego za rok 2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 11/93/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Piskiego za rok 2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 12/93/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19 marca 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 12/93/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19 marca 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 13/93/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19 marca 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 13/93/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19 marca 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Klauzula RODO

Dodanie nowej wiadomości: Klauzula RODO - [Wszystkie zmiany]

Klauzula RODO

Dodanie nowej wiadomości: Klauzula RODO - [Wszystkie zmiany]

Klauzula RODO

Dodanie nowej wiadomości: Klauzula RODO - [Wszystkie zmiany]

Wykaz kadry pedagogicznej i pracowników Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej

Edycja wiadomości Wykaz kadry pedagogicznej i pracowników Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

ORGANIZACJA I ZADANIA ORGANÓW ZS nr 1

Edycja wiadomości ORGANIZACJA I ZADANIA ORGANÓW ZS nr 1 - [Wszystkie zmiany]

ORGANIZACJA I ZADANIA ORGANÓW ZS nr 1

Edycja wiadomości ORGANIZACJA I ZADANIA ORGANÓW ZS nr 1 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie zmian instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej w m. Grądy 12, dz. nr 18/5, gmina Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie zmian instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej w m. Grądy 12, dz. nr 18/5, gmina Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie zmian instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej na dz. o nr 9/41 Turowo Duże, gmona Pisz

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie zmian instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej na dz. o nr 9/41 Turowo Duże, gmona Pisz - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie zmian instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej na dz. 428 Klusy, gmina Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie zmian instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej na dz. 428 Klusy, gmina Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 26 marca 2021

Wiadomości

Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.6.2021.ZK

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.6.2021.ZK - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXIX/182/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2021-2025

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXIX/182/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2021-2025 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXIX/183/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXIX/183/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXIX/184/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 marca 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXIX/184/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 marca 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

II Liceum Ogólnokształcące w Piszu

Edycja wiadomości II Liceum Ogólnokształcące w Piszu - [Wszystkie zmiany]

II Liceum Ogólnokształcące w Piszu

Edycja wiadomości II Liceum Ogólnokształcące w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 29 marca 2021

Wiadomości

GN.6852.19.2020 Wszczęcie postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: GN.6852.10.2020 Wszczęcie postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.17.2020

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 marca 2021

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Deklaracja dostępności

Dodanie nowej wiadomości: Deklaracja dostępności - [Wszystkie zmiany]

Deklaracja dostępności

Dodanie nowej wiadomości: Deklaracja dostępności - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.16.2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 31 marca 2021

Wiadomości

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Powiatowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Powiatowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian