BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 01 września 2020

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdania finansowe jednostki za 2019

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dodatkowa - [Wszystkie zmiany]

Bilans 2019

Dodanie nowej wiadomości: Bilans 2019 - [Wszystkie zmiany]

Rachunek zysków i strat

Dodanie nowej wiadomości: Rachunek zysków i strat - [Wszystkie zmiany]

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019

Dodanie nowej wiadomości: Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdania finansowe Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem- Nidzie za 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania finansowe Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem- Nidzie za 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 02 września 2020

Wiadomości

Sprawozdania finansowe Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego za 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania finansowe Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego za 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 03 września 2020

Wiadomości

Uchwała nr 55/71/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.08.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 55/71/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.08.2020 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 34/2020 Starosty Piskiego z dnia 03.08.2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 34/2020 Starosty Piskiego z dnia 03.08.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 35/2020 Starosty Piskiego z dnia 03.08.2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 35/2020 Starosty Piskiego z dnia 03.08.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 36/2020 Starosty Piskiego z dnia 03.08.2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 36/2020 Starosty Piskiego z dnia 03.08.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 37/2020 Starosty Piskiego z dnia 21.08.2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 37/2020 Starosty Piskiego z dnia 21.08.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 07 września 2020

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXII/146/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXII/146/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 sierpnia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXII/147/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXII/147/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 sierpnia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXII/148/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXII/148/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 sierpnia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXII/149/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXII/149/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 sierpnia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXII/150/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXII/150/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 sierpnia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Konkurs ofert na realizację Powiatowego Programu Profilaktycznych Szczepień Ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia

Dodanie nowej wiadomości: Powiatowy program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia” - [Wszystkie zmiany]

Konkurs ofert na realizację Powiatowego Programu Profilaktycznych Szczepień Ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia

Dodanie nowej wiadomości: Konkurs ofert na realizację Powiatowego Programu Profilaktycznych Szczepień Ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 56/72/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07 września 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 56/72/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07 września 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 08 września 2020

Wiadomości

Zarządzenie nr 38/2019 Starosty Piskiego z dnia 27.12.2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 38/2019 Starosty Piskiego z dnia 27.12.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Piskiego za pierwsze półrocze 2020 roku

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Piskiego za pierwsze półrocze 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

Postępowanie nr SOSW.230.6.2020- prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr SOSW.230.6.2020- prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych - [Wszystkie zmiany]

O nas

Dodawanie pracowników, zmiana stanowisk. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 września 2020

Wiadomości

Podstawy prawne

statut PMOS Pisz 2017 r. nowy - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.17.2020

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - Or.272.2.17.2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 10 września 2020

Wiadomości

OGŁOSZENIE Starosty Piskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE Starosty Piskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Petycja mieszkańców ul. Słonecznej w gminie Biała Piska

Dodanie nowej wiadomości: Petycja mieszkańców ul. Słonecznej w gminie Biała Piska - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o przetargu - Or.2613.2.3.2020

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o przetargu - Or.2613.2.3.2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 11 września 2020

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.10.2020

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.10.2020 - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.10.2020

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.10.2020 - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.10.2020

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.10.2020 - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.17.2020.ZK

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.17.2020.ZK - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.9.2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

Informacja Starosty Piskiego w sprawie wszczęcia konsultacji Programu współpracy

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Starosty Piskiego w sprawie wszczęcia konsultacji Programu współpracy - [Wszystkie zmiany]

Informacja Starosty Piskiego w sprawie wszczęcia konsultacji Programu współpracy

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Starosty Piskiego w sprawie wszczęcia konsultacji Programu współpracy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 15 września 2020

Wiadomości

Informacja nt. oferty złożonej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz.U 2020 poz. 1057).

Dodanie nowej wiadomości: Informacja nt. oferty złożonej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz.U 2020 poz. 1057). - [Wszystkie zmiany]

Informacja nt. oferty złożonej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz.U 2020 poz. 1057).

Dodanie nowej wiadomości: Informacja nt. oferty złożonej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz.U 2020 poz. 1057). - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu - Or.272.1.8.2020

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - Or.272.1.8.2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 21 września 2020

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Wyniki konsultacji „Programu współpracy powiatu piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki konsultacji „Programu współpracy powiatu piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 - [Wszystkie zmiany]

Wyniki konsultacji „Programu współpracy powiatu piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki konsultacji „Programu współpracy powiatu piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 22 września 2020

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 23 września 2020

Wiadomości

Uchwała nr 70/74/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23 września 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 70/74/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23 września 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Zlecenia realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Dodanie nowej wiadomości: Zlecenia realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert. - [Wszystkie zmiany]

Zlecenia realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Dodanie nowej wiadomości: Zlecenia realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 24 września 2020

Wiadomości

Ogłoszenie PINB w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie PINB w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Petycja mieszkańców wsi Stare Guty i Pietrzyki

Dodanie nowej wiadomości: Petycja mieszkańców wsi Stare Guty i Pietrzyki - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

piątek, 25 września 2020

Wiadomości

Opinia SO RIO w Olsztynie - Uchwała Nr RIO.VIII-0120-403/20 SO RIO w Olsztynie z dnia 21 wrzesnia 2020 roku

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie - Uchwała Nr RIO.VIII-0120-403/20 SO RIO w Olsztynie z dnia 21 wrzesnia 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXIII/158/20 Rady Powiatu w Piszu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXIII/158/20 Rady Powiatu w Piszu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXIII/156/20 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 września 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXIII/156/20 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 września 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXIII/157/20 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2020-2025

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXIII/157/20 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2020-2025 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 28 września 2020

Wiadomości

Sprawozdanie finansowe 2019

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie finansowe 2019 - [Wszystkie zmiany]

Przeterg nieograniczony - Or.272.1.9.2020

Dodanie nowej wiadomości: Przeterg nieograniczony - Or.272.1.9.2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 29 września 2020

Wiadomości

Postępowanie nr SOSW.230.7.2020- prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr SOSW.230.7.2020- prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 30 września 2020

Wiadomości

Ogłoszenie PINB w Piszu / wyniki naboru na stanowisko referenta PINB w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie PINB w Piszu / wyniki naboru na stanowisko referenta PINB w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 56/72/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.09.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 56/72/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.09.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 57/72/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.09.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 57/72/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.09.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 58/72/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.09.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 58/72/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.09.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 59/72/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.09.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 59/72/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.09.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 60/72/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.09.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 60/72/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.09.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 61/72/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.09.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 61/72/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.09.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 62/72/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.09.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 62/72/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.09.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 63/73/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.09.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 63/73/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.09.2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian