BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 04 czerwca 2019

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Petycja radnej Rady Miejskiej w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Petycja radnej Rady Miejskiej w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 05 czerwca 2019

Wiadomości

Klauzula o RODO (obowiązująca od 04 maja 2019 r.) Informacja dla uczestników procesu budowlanego, właścicieli i zarządców obiektów budowlanych oraz innych interesantów PINB w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: KLAUZULA o RODO (obowiązująca od 04 maja 2019 r.) INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW PROCESU BUDOWLANEGO, WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ INNYCH INTERESANTÓW PINB W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Postępowanie nr ZSZ.26.I.2.2019- sukcesywna dostawa wyrobów piekarniczych do Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr ZSZ.26.I.2.2019- sukcesywna dostawa wyrobów piekarniczych do Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu - [Wszystkie zmiany]

IX sesja Rady Powiatu - przebieg obrad

Dodanie nowej wiadomości: IX sesja Rady Powiatu - przebieg obrad - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 06 czerwca 2019

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.6.2019

Pytania i odpowiedzi dot. postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 10 czerwca 2019

Wiadomości

Interpelacja radnego Mariusza Trupacza

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja radnego Mariusza Trupacza - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie radnego Andrzeja Górskiego

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie radnego Andrzeja Górskiego - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.6.2019

Pytania i odpowiedzi dot. postępowania - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 11 czerwca 2019

Wiadomości

Informacja

Dodanie nowej wiadomości: Informacja - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr X/68/11 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie ograniczenia lub zakazu używania jednostek pływających na niektórych akwenach wodnych powiatu piskiego

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr X/68/11 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie ograniczenia lub zakazu używania jednostek pływających na niektórych akwenach wodnych powiatu piskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 czerwca 2019

Wiadomości

Informacja

Dodanie nowej wiadomości: Informacja - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.6.2019

Odpowiedzi na pytania dot. postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 czerwca 2019

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 14 czerwca 2019

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 17 czerwca 2019

Wiadomości

Postępowanie nr ZSZ.26.I.3.2019- sukcesywna dostawa wyrobów piekarniczych do Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr ZSZ.26.I.3.2019- sukcesywna dostawa wyrobów piekarniczych do Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 czerwca 2019

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.7.2019

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.7.2019 - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.7.2019

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.7.2019 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 19 czerwca 2019

Wiadomości

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.30.2019

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - Or.272.2.30.2019 - [Wszystkie zmiany]

Postępowanie nr ZSL.3421.1.2019- sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr ZSL.3421.1.2019- sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 czerwca 2019

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

X sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: X sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 24 czerwca 2019

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.6.2019

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 25 czerwca 2019

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.7.2019

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.7.2019 - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.8.2019

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.8.2019 - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.8.2019

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.8.2019 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 26 czerwca 2019

Wiadomości

Informacja

Dodanie nowej wiadomości: Informacja - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.31.2019

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - Or.272.2.31.2019 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 27 czerwca 2019

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.7.2019

PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. postępowania - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr X/52/19 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 czerwca 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr X/52/19 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 czerwca 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr X/56/19 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2019-2023

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr X/56/19 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2019-2023 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr X/57/19 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr X/57/19 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 czerwca 2019

Wiadomości

Wykaz GN.6840.2.2.2019 nieruchomości Powiatu Piskiego przeznaczonych do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz GN.6840.2.2.2019 nieruchomości Powiatu Piskiego przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.7.2019

Dodano zapytania do SIWZ (1) w tym zmiana SIWZ (1) - [Wszystkie zmiany]

Informacja zbiorcza

Dodanie nowej wiadomości: Informacja zbiorcza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian