BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 01 kwietnia 2019

Wiadomości

Interpelacja radnego Mariusza Trupacza

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja radnego Mariusza Trupacza - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 02 kwietnia 2019

Wiadomości

Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.9.2019.ZK

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.9.2019.ZK - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.4.2019

Załączono opinię geotechniczną. Udzielono odpowiedzi na pytania. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 kwietnia 2019

Wiadomości

Plan zamówień publicznych na 2019r.

Dodano: plan zamówień publicznych - aktualizacja z 03.04.2019r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 04 kwietnia 2019

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

VII sesja Rady Powiatu Pisz - przebieg obrad

Dodanie nowej wiadomości: VII sesja - przebieg obrad - [Wszystkie zmiany]

Petycja mieszkańców Powiatu Giżyckiego i Powiatu Piskiego

Dodano uchwałę Rady Powiatu Pisz w sprawie rozpatrzenia petycji - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR VI/25/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 lutego 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR VI/25/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 lutego 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XLV/298/18 z 27 września 2018 r.

dodano informację o zmianie uchwały - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR VI/26/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 lutego 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR VI/26/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 lutego 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR VI/27/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 lutego 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR VI/27/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 lutego 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR VI/28/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 lutego 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR VI/28/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 lutego 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR VI/29/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 lutego 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR VI/29/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 lutego 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR VI/30/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 lutego 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR VI/30/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 lutego 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR VI/31/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 lutego 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR VI/31/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 lutego 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR VII/32/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 marca 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR VII/32/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 marca 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR VII/33/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 lutego 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR VII/33/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 lutego 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR VII/34/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 marca 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR VII/34/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 marca 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR VII/35/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 marca 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR VII/35/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 marca 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR VII/36/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 marca 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR VII/36/19 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 marca 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu publicznym ZEAS.231.2.7.2019

dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 07 kwietnia 2019

Wiadomości

Postępowanie nr ZSBP.226.5.2019- świadczenie usług szkolenia zawodowego

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr ZSBP.226.5.2019- świadczenie usług szkolenia zawodowego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 08 kwietnia 2019

Wiadomości

Interpelacja radnego Mariusza Trupacza

dodano odpowiedź na interpelację - [Wszystkie zmiany]

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Piszu sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2018

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Piszu sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 09 kwietnia 2019

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.4.2019

Edycja wiadomości Przetarg nieograniczony - PZD.3210.4.2019 - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora

dodano informację o wynikach naboru - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 11 kwietnia 2019

Wiadomości

Uchwała nr 22/17/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu za 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 22/17/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 23/17/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 23/17/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11 kwietnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 24/17/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 24/17/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 kwietnia 2019

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.5.2019

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.5.2019 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 15 kwietnia 2019

Wiadomości

Informacja o wniesieniu sprzeciwu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wniesieniu sprzeciwu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.5.2019

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.5.2019 - [Wszystkie zmiany]

Postępowanie nr ZSBP.226.5.2019- świadczenie usług szkolenia zawodowego

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr ZSBP.226.5.2019- świadczenie usług szkolenia zawodowego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 16 kwietnia 2019

Wiadomości

Petycja mieszkańców wsi Giętkie

Dodanie nowej wiadomości: Petycja mieszkańców wsi Giętkie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.4.2019

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.4.2019 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 17 kwietnia 2019

Wiadomości

NIE WYPALAJ TRAW

Dodanie nowej wiadomości: NIE WYPALAJ TRAW - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.5.2019

Dodano: Zapytania do treści SIWZ (1) - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.6.2019

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.6.2019 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 kwietnia 2019

Wiadomości

VIII sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: VIII sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Informacja o godzinach pracy urzędu w dniu 19 kwietnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o godzinach pracy urzędu w dniu 19 kwietnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 kwietnia 2019

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.4.2019

Dodano: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zapytania do treści SIWZ (1), zmiana treści SIWZ (1) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 kwietnia 2019

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.6.2019

Dodano: zapytania do SIWZ (1) + załącznik (1) - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.5.2019

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 24 kwietnia 2019

Wiadomości

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA I KWARTAŁ 2019 R.

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA I KWARTAŁ 2019 R. - [Wszystkie zmiany]

2 maja 2019 r. dzień wolny dla pracowników PINB w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: 2 maja 2019 r. dzień wolny dla pracowników PINB w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 25 kwietnia 2019

Wiadomości

VIII sesja Rady Powiatu Pisz - przebieg obrad

Dodanie nowej wiadomości: VIII sesja Rady Powiatu Pisz - przebieg obrad - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja radnego Mariusza Trupacza

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja radnego Mariusza Trupacza - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja radnego Marka Konopki

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja radnego Marka Konopki - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.4.2019

Dodano: Informację o złożonych ofertach - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.5.2019

Dodano: Informację o złożonych ofertach - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 26 kwietnia 2019

Wiadomości

dotyczy inspektora ochrony danych

Dodanie nowej wiadomości: dotyczy inspektora ochrony danych - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie w sprawie o udzielenie zezwolenia na przegradzanie cieków wodnych stawnym sprzętem rybackim

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie w sprawie o udzielenie zezwolenia na przegradzanie cieków wodnych stawnym sprzętem rybackim - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.6.2019

Dodano: Informację o złożonych ofertach - [Wszystkie zmiany]

OFERTA ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH NA ROK 2019/20

Dodanie nowej wiadomości: OFERTA ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH NA ROK 2019/20 - [Wszystkie zmiany]

RODO

Dodanie nowej wiadomości: RODO - [Wszystkie zmiany]

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Dodanie nowej wiadomości: KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE - [Wszystkie zmiany]

Oferta edukacyjna 2022/2023

Dodanie nowej wiadomości: Oferta edukacyjna 2019/2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 29 kwietnia 2019

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 kwietnia 2019

Wiadomości

Uchwała nr 29/21/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 29/21/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.4.2019

Dodano: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.5.2019

Dodano; Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.5.2019

Dodano, Zawiadomienie o unieważnieniu - Cz. 1 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian