BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 04 listopada 2019

Wiadomości

Uchwała nr XIII/100/19 Rady Powiatu w Piszu z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2019-2023

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XIII/100/19 Rady Powiatu w Piszu z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2019-2023 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XIII/101/19 Rady Powiatu w Piszu z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XIII/101/19 Rady Powiatu w Piszu z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.15.2019

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.13.2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 listopada 2019

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.14.2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Zarządu Powiatu w Piszu w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert (nieodpłatna pomoc prawna)

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Zarządu Powiatu w Piszu w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Zarządu Powiatu w Piszu w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert (nieodpłatna pomoc prawna)

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Zarządu Powiatu w Piszu w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert (nieodpłatna pomoc prawna) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 listopada 2019

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.16.2019

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 07 listopada 2019

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.17.2019

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.17.2019 - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.17.2019

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.17.2019 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 listopada 2019

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.16.2019

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 listopada 2019

Wiadomości

Skład Komisji

zaktualizowano skład komisji - [Wszystkie zmiany]

Skład osobowy Rady Powiatu Pisz VI kadencji

zaktualizowano skład Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 listopada 2019

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 listopada 2019

Wiadomości

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020-2025

Dodanie nowej wiadomości: PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020-2025 - [Wszystkie zmiany]

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PISKIEGO NA 2020 R.

Dodanie nowej wiadomości: PROJEKT BUDŻETU POWIATU PISKIEGO NA 2020 R. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 listopada 2019

Wiadomości

Informacja o wycofaniu zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wycofaniu zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 listopada 2019

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.17.2019

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 listopada 2019

Wiadomości

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 listopada 2019

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: test - [Wszystkie zmiany]

rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

Dodanie nowej wiadomości: rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej - [Wszystkie zmiany]

rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

Dodanie nowej wiadomości: rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej - [Wszystkie zmiany]

XIV sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XIV sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 25 listopada 2019

Wiadomości

Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.23.2019.ZK

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.23.2019.ZK - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.17.2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.16.2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 listopada 2019

Wiadomości

Informacja o wszczęciu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wszczęciu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Postępowanie nr SOSW.230.2.2019- prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr SOSW.230.2.2019- prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 listopada 2019

Wiadomości

Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.23.2019.ZK

Dodano nformację o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.13.2019

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.13.2019 - [Wszystkie zmiany]

Statut II Liceum Ogolnokształcącego w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Statut II Liceum Ogolnokształcącego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Cele i zadania szkoły

II Liceum Ogólnokształcące - cele i zadania zawarte są w § 2 a kompetencje w § 3 Statutu II Liceum Ogólnokształcącego, - [Wszystkie zmiany]

II Liceum Ogólnokształcące w Piszu

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dyrektor: mgr Małgorzata Oświęcimko zastępca dyrektora: mgr Iwona Karczmarz Sekretariat szkoły czynny w dni robocze od 8.00 do 15.00 tel.: 87 4232143, 87 4235525, 87 4241719 fax: 87 4232143 e-mail: lo2pisz@gmail.pl www.zs1.pisz.pl - [Wszystkie zmiany]

II Liceum Ogólnokształcące w Piszu

II Liceum Ogólnokształcące - [Wszystkie zmiany]

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W PISZU

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dyrektor: mgr Małgorzata Oświęcimko zastępca dyrektora: mgr Iwona Karczmarz Sekretariat szkoły czynny w dni robocze od 8.00 do 15.00 tel.: 87 4232143, 87 4235525, 87 4241719 fax: 87 4232143 e-mail: lo2pisz@gmail.pl www.zs1.pisz.pl - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XIV/109/19 Rady Powiatu w Piszu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2019-2023

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XIV/109/19 Rady Powiatu w Piszu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2019-2023 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XIV/110/19 Rady Powiatu w Piszu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XIV/110/19 Rady Powiatu w Piszu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian